måndag 16 maj 2011

Horsenality-Humanility Match Profile Report & Parelli Core Values

Fick min Horsenality-Humanility Match Profile Report hemleverad igår, mycket intressant läsning!
http://shop.parellinaturalhorsetraining.com/product.jsf?productId=1150

Flera andra "Parelli bloggare" har skrivit om Parelli Core Values, Parellis grundstomme.
Har översatt det till svenska, kom gärna med förslag hur man kan formulera/översätta det bättre!

Sätt relationen i första hand
Put the relationship first
Oavsett om det är med din partner, familj, kollegor, kunder, husdjur, affärspartners
Använd ett öppet, ärligt och respektfullt språk (non-violent kommunikation)

Var den bästa mig jag kan vara
Be the best me I can be
Utöva ett positivt perspektiv
Var oklanderlig/ofelbar med dina ord
Var en bra problemlösare
Ta inte saker personligt

Få saker gjort, med lite skoj!
Get it done, with a little fun
Fira individuality (individualitet) du är fri att vara dig själv

Överträffa förväntningar
Exceed expectaions ”WOW” Service
Sikta på att levera mer än kunder förväntar sig, alla i din omgivning är kunder

Anta utmaningen med aldrig sluta upp med självförbättring
Embrace Never Ending Self-Improvment
För oss individuellt, som ett team eller som en familj
Vårda förändringar och inlärning
Omfamna fantasi och kreativitet
Skapa stöd och främja möjligheter för personlig och professionell utveckling

Gör mer med mindre
Do more with less
Hur kan vi bli mer effektiva och dugliga
Arbeta smartare inte hårdare
Hur kan vi bäst ta tillvara på resurserna vi har

Var ödmjuk
Be humble
Service framför sig själv
Var en ”aktiv förälder” och sätt familjens behov före sina egna behov
Var inkluderande inte exkluderande (inte enväldig)
Värderingar före ego
Var äkta/sann med att hjälpa världen i andan av ödmjukhet

Äkthet, öppenhet/transparans, förtroende
Truth, transparenty and trust
Ärlighet
Inget skvaller


Behåll det naturliga
Keep it natural
Det är ett val av en Livsstil

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar